محصولات تولید شده توسط sandisk

تعداد 18 عدد موجود در انبار

فلش سن دیسک 64GB USB3.1 مدل CZ430

380,000 تومان
 • 4.9
  تعداد 2 عدد موجود در انبار

  فلش سن دیسک 32GB USB 2.0 مدل CZ50

  190,000 تومان
 • 4.5
  تنها یک عدد در انبارباقی مانده

  فلش سن دیسک 128GB USB3.1 مدل CZ74

  720,000 تومان
 • 4.5
  تنها یک عدد در انبارباقی مانده

  فلش سن دیسک 32GB USB3.0 مدل CZ48

  235,000 تومان
 • 4.5
  تعداد 16 عدد موجود در انبار

  فلش سن دیسک 64GB USB 2.0 مدل CZ60

  350,000 تومان
 • 4.4
  تعداد 4 عدد موجود در انبار

  فلش ساندیسک 64GB USB3.0 مدل CZ73

  355,000 تومان
 • 4.3
  تعداد 7 عدد موجود در انبار

  فلش سن دیسک 32GB USB3.0 مدل CZ600

  205,000 تومان
 • 4.3
  تعداد 6 عدد موجود در انبار

  فلش سن دیسک 64GB USB3.0 مدل CZ600

  350,000 تومان
 • 5
  تنها یک عدد در انبارباقی مانده

  فلش سن دیسک 128GB USB3.0 مدل CZ600

  640,000 تومان
 • 4.5