پیگیری سفارشات

مشتریان گرامی گمبو توجه فرمایید که در زمان تحویل بسته از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید و در صورتی که متوجه صدای شکستگی، تغییر ظاهری و فیزیکی بسته پستی، ریختن مایعات و هر نوع اشکالی که حمل و نقل نامناسب را نشان میدهد شدید، لطفا از تحویل بسته خودداری کرده و یا آنرا در حضور مامور تحویل دهنده بسته باز نمایید تا صورت جلسه انجام گردد و کالا را مجددا به ایشان تحویل دهید.

ضمنا سفارشاتی که از طریق پیک به دستتان میرسد را فقط از طریق واتساپ به شماره 09054328125 و یا تماس تلفنی با شماره های 09054328125 یا 33230145-013 پیگیری فرمایید.