فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
فروشگاه فتاحی خیابان لاکانی، خیابان صندوق عدالت 4138853869 رشت

تلفن: 01333242198
فکس: 01333264932

دوشنبه:  09:30 الی 22:00

سه شنبه:  09:30 الی 22:00

چهارشنبه:  09:30 الی 22:00

پنج شنبه:  09:30 الی 22:00

جمعه:  تعطیل

شنبه:  09:30 الی 22:00

یک شنبه:  09:30 الی 22:00