محیط داخلی فروشگاه فتاحی رشت

موبایل فتاحی واقع در خیابان لاکانی, کوچه صندوق عدالت یکی از قدیمی ترین فروشگاه عرضه لوازم جانبی موبایل در رشت میباشد. قیمت مناسب و جور بودن اجناس از بارزترین مشخصه های این فروشگاه میباشد


شعار موبایل فتاحی 

جنست جور باشه! بازار خوبه

نظرات بازدیدکنندگان