• Nokia BP-4L main battery تمام باتری های اصلی دارای 2 ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  100,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Original battery of Samsung S4 MINI model B500AE تمام باتری های اصلی دارای 3 ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  130,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Original Nokia X battery BYD BN-01 تمام باتری های اصلی دارای یک ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  50,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  Original Huawei G610 battery تمام باتری های اصلی دارای چهار ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  90,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • Original Samsung J5 PRIME batteryتمام باتری های اصلی دارای چهار ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  150,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Original Huawei G330 battery تمام باتری های اصلی دارای چهار ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  115,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  Original Huawei Batteryl 3C LITE  تمام باتری های اصلی دارای چهار ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  90,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • Original Huawei G7 battery این باتری اصلی دارای دو ماه گارانتی تعویض می باشد لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  150,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Sony BA900 ASLI Battery تمام باتری های اصلی دارای چهار ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  130,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  Original Huawei Battery Model 4C HONOR این باتری اصلی دارای 2ماه گارانتی تعویض می باشد لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  127,050 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • Huawei G510 HB4W1 Original Battery تمام باتری های اصلی دارای چهار ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  Original Samsung S3 battery تمام باتری های اصلی دارای 4 ماه گارانتی تعویض می باشند لازم به ذکر است ورم کردگی، تغییر در حالت فیزیکی یا شکستگی باتری شامل گارانتی نمی باشد.

  149,500 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف